tải baccarat

tải baccaratLiên kết đăng nhập
  1. ผู้ป่วยใหม่กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 02 725 9595 หรือ 02 032 9595

  2. กรอกข้อมูลและพิมพ์ เพื่อนำมาโรงพยาบาลในวันที่ลงทะเบียนครั้งแรก หรือส่งอีเมลไปที่ registration@siamfanclub.com
  2.1 ใบลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ กรอกข้อมูล

  2.2 ข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก อายุ 0-4 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)กรอกข้อมูล

  2.3 ข้อมูลเบื้องต้นของเด็ก อายุ 5-17 ปี (สำหรับผู้ปกครอง)กรอกข้อมูล


  วิธีบันทึกไฟล์แบบฟอร์มที่กรอกข้อมูลแล้ว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์
  1. เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้คลิกที่รูปไอคอนเครื่องพิมพ์ (printer) หรือ ไอคอนบันทึก (save) ที่มุมบนด้านขวา หากกดปุ่มดาวน์โหลด จะบันทึกแบบฟอร์มเปล่า ต้องกรอกข้อมูลใหม่อีกรอบ


  tải baccaratLiên kết đăng nhập 2. เมนู "ปลายทาง" ให้เลือก "บันทึกเป็น PDF" และคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" tải baccaratLiên kết đăng nhập
  3. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแจ้งเตือนนัดหมาย เพื่อใช้แทนบัตรนัดและยืนยันนัดหมาย คลิกที่นี่
   เพื่ออ่านวิธีติดตั้งแอปพลิเคชัน เมื่อติดตั้งและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว กรุณานำเครื่องโทรศัพท์มายืนยันการลงทะเบียนที่โรงพยาบาลมนารมย์ โดยการสแกน QR Code

  4. เอกสารที่ต้องเตรียมมาลงทะเบียน

   เพื่อความปลอดภัย โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการเฉพาะผู้ที่นำเอกสารระบุตัวตนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนมาในวันลงทะเบียนเท่านั้น เอกสารระบุตัวตนและเอกสารประกอบการลงทะเบียนที่ต้องนำมาลงทะเบียน
   • สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป บัตรประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ ใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต
   • สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี สูติบัตร หรือ บัตรประชาชน พร้อมด้วยผู้รับรองและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้รับรอง

  sòng bạc tiền thật casino trực tuyến w88 cá cược bóng đá cá cược bóng đá trực tuyến cá cược bóng đá 88